Tárgy: Statisztika I.
Oktató: Baran Sándor
Kurzuskód: INCK111E, INCK111G

Félév: 3
Típus: Előadás/Számítógépes gyakorlat
Óraszám/hét: 2+2
Kredit: 5
Státusz: Alapszintű
Előfeltétel:
INCK102E

Kompetencia: A kurzus sikeres teljesítése esetén a hallgatók tisztában lesznek a statisztika alapfogalmaival, a statisztikai alapműveletekkel, képesek lesznek az adatok grafikus ábrázolására. Megtanulják, hogyan kell leírni egy sokaságot egy- illetve több ismérv alapján. Megismerkednek a viszonyszámokkal, valamint megtanulják az összetett viszonyszámok összehasonlítását standardizálással és az aggregátumok összehasonlítását indexszámítással. Megismerkednek a mintavételezés alapjaival, a pontbecslésekkel és azok tulajdonságaival, valamint az intervallumbecslésekkel. Megismerik a nagy számok törvényeit és a központi határeloszlás tételt. Elsajátítják az SPSS programcsomag kapcsolódó részeinek használatát.

Vizsgáztatási módszer: Írásbeli. A vizsgán mindig szerepel SPSS output-ok elemzése.

A gyakorlat teljesítése: A gyakorlatokon megírt 4 röpdolgozat összpontszáma felének elérése. Javítási lehetőség a szorgalmi időszak utolsó hetében.


Etikai elvárások:
A hallgatókkal kapcsolatos etikai normákra A DEBRECENI EGYETEM ETIKAI KÓDEXE az irányadó lsd.: http://www.unideb.hu/portal/hu/node/47 : A Debreceni Egyetem Etikai Kódexe (Vizsgakódex).

Az etikai normákat megsértők: 
   a.  A vizsga automatikusan elégtelennek minősül.
   b.  A hallgató neve az IK oktatói között nyilvánosságra kerül.

Tárgyleírás:
      1. hét: A statisztika alapfogalmai.
      2. hét: Egyszerű elemzések, a grafikus ábrázolás alapjai.
      3. hét: Sokaság egy ismérv szerinti vizsgálata.
      4-5. hét: Sokaság leírása több ismérv szerint.
      6-7. hét: Standardizálás, indexszámítás.
      8. hét: A mintavétel alapjai, véletlen mintavételi tervek.
      9. hét: Pontbecslések és tulajdonságaik.
      10. hét: Egyenlőtlenségek. Nagy számok törvényei.
      11. hét:
A központi határeloszlás tétel. A statisztika nevezetes eloszlásai.
      1
2-13. hét: Intervallumbecslések.
     

Oktatási segédeszköz:


Fogadóóra: hétfő 14:30-15:30, csütörtök 12:30-13:30,  helye: IK-212